Kurser m.m. / Efteruddannelse Ridning 1 og 2

Efteruddannelse Ridning 1 og 2

Ridning – efteruddannelse 1 – 28. – 29. Maj 2018
Dette kursus tager udgangspunkt i materialet fra de tre ridekurser på hestetræningsskonsulentuddannelsen. Vi opsummerer, arbejder med supplerende øvelser i relation til kropsbevidsthed samt supplerer og repeterer viden om rytterens opstilling. I tillæg, har vi fokus på inspiration til praktiske øvelser, som kan videregives til ”egne” ryttere.
OBS. Kurset går således ikke dybere i relation til hestens uddannelsesniveau, men fokuserer på supplerende redskaber til rytteren og dennes indvirkning på hesten.

Kurset undervises af Stine Joy, og afholdes hos Center for Dyreterapi.
Pris kr. 2000,-
Tilmelding: susanne@dyreterapi.dk
 
 

Ridning – efteruddannelse2 – 8. – 9. September 2018
Dette kursus fokuserer på selve det at undervise i ridning og inkluderer de redskaber, som vi har arbejdet med på hestetræningskonsulentuddannelsen (og eventuelt det første efteruddannelseskursus, hvis man har deltaget i dette). Hovedfokus er de tre grundelementer: Rytteren (opstilling, mentalitet), signaler og indvirkning på hesten samt balancering. Gennem weekenden tager vi udgangspunkt i en række praktiske cases, hvor kursisterne skal forestå undervisningen af ”testelever”, mens Stine supplerer og styrer fælles evaluering, idéer til måder at gribe bestemte udfordringer an på, og redskaber til teoretisk underbygges.

Kurset undervises af Stine Joy, og afholdes hos Center for Dyreterapi.
Pris kr. 2000,-
 
Tilmelding til: susanne@dyreterapi.dk
Center for Dyreterapi | Kringelhøjvej 12, 9850 Hirtshals - DK | Tlf.: 31 20 35 20 | bettina@dyreterapi.dk