Uddannelser / Grunduddannelse i dyreadfærd og adfærdsmodifikation

Grunduddannelse i dyreadfærd og adfærdsmodifikation

Dette forløb fordeler sig over i alt 7 weekendkurser á 14 timers varighed, samt hjemmearbejde og en afsluttende eksamen.
Kurset er for dig, som gerne vil have en forståelse for adfærdsbiologi på tværs af de tre arter, samt hvilke mekanismer der styrer dyrenes adfærd og læring.
Gennem adfærdskurserne får deltagerne en indføring i de tre arters natur, deres normale adfærd, naturlig adfærd men også unormal adfærd og problemadfærd, samt potentielle årsager til dette.
På kurserne i indlæringspsykologi går vi mere ind i de mekanismer, som vi kan bruge til at lære dyrene nye adfærdsmønstre og ændre uhensigtsmæssig adfærd med teknikker, som er hensigtsmæssige for det enkelte individ.
Alle kurser er teoretiske, men kursisterne får praktiske hjemmeopgaver mellem hvert modul.

Dette er ikke en dyreadfærdskonsulentuddannelse, men en grunduddannelse inden for faget, som giver kompetence til grundlæggende rådgivning inden for dyreadfærd og træning i kombination med andet relevant erhverv (eksempelvis veterinærsygeplejersker, ansatte i dyreforretninger, eller alternative behandlere til dyr).
Ønsker man senere at uddannelse sig til hundeadfærdsinstruktør, hestetræningskonsulent eller dyreadfærdskonsulent, giver dette kursusforløb merit for de fag, som er gennemført.

Forløbet giver ret til registrering som Bach Dyreterapeut, for Registrerede Bach Terapeuter.

Beskrivelse af uddannelsesforløbets indhold:

Hesteadfærd (+ skriftlig opgave)
At forstå hvorfor hesteejere opfører sig, som de gør, og hvad det betyder, når de opfører sig på en bestemt måde, er rigtig vigtigt. Vi kan hverken løse problemer eller lære hestene noget nyt, hvis ikke vi ved lidt om, hvad der sker inde bag pelsen.
Adfærdsbiologi og hesteadfærd
På dette kursus starter vi ud med alle de grundlæggende begreber, som hurtigt kommer i spil og skaber megen debat og forvirring, når vi snakker om, hvad hestene egentlig er. Teorien vil blive understøttet af billeder og videoklip og masser af eksempler.
• Hvad er adfærd?
• Hestens udvikling
• Drifter
• Motivation
• Instinkter
• Aggressivitet
• Angst
• Overlegenhed
• Underlegenhed
• Pacificerende/dæmpende signaler
• Prægning og socialisering
• Analyse af forskellige kropspositurer
• Stress
• Lydkommunikation
• Normaladfærd
• Naturlig adfærd
• Unormal adfærd
• Uønsket adfærd
• Problem adfærd
• Patologisk adfærd
Skriftlig opgave
Faget afsluttes med en skriftlig opgave på 5 sider (computerskrevne, Arial str. 11). Opgaveformuleringen udleveres på kurset, og opgaven skal indleveres senest 5 uger senere. Indholdet er en gennemgang af de emner, vi har behandlet på kurserne, sat i sammenhæng med diverse hverdags- og træningssituationer.

Hundeadfærd 1
På dette kursus starter vi ud med alle de grundlæggende begreber, som hurtigt kommer i spil og skaber megen debat og forvirring, når vi snakker om, hvad hunde egentlig er. Teorien vil blive understøttet af billeder og videoklip og masser af eksempler.
• Hunden i det zoologiske system
• Udvikling ulv til hund
• Hvad er adfærd?
• Naturlig adfærd
• Normal adfærd
• Unormal adfærd
• Patologisk adfærd
• Uønsket adfærd
• Hundens sociale status
• Aggressivitet
• Angst
• Dominans
• Underlegenhed

Hundeadfærd 2 (+ skriftlig opgave)
På dette kursus når vi dybere ind i hundens sprog, men i høj grad også de adfærdsmæssige faktorer vi skal tage hensyn til, når vi skal have hund i hjemmet eller rådgive andre om dette.
• Prægning og socialisering
• Fra hvalp til hund
• Pacificerende/dæmpende signaler
• Krops- og lydsprog (grundig analyse
• )Lederskab
• Stress
Skriftlig opgave
Faget afsluttes med en skriftlig opgave på 5 sider (computerskrevne, Arial str. 11). Opgaveformuleringen udleveres på kursus 2, og opgaven skal indleveres senest 5 uger senere. Indholdet er en gennemgang af de emner, vi har behandlet på kurserne, sat i sammenhæng med diverse hverdags- og træningssituationer.


Kattens adfærd, problemadfærd og træning
Katten kan lige såvel som alle andre kæle- og husdyr have adfærdsrelaterede problemer. Det bliver mere og mere populært at holde kat, og særligt indekatte kan udvise adfærdsproblemer. På kurset vil vi gennemgå kattens oprindelse og nærmeste slægtninge som baggrund for at forstå kattens naturlige behov, adfærd og sprog, der også diskuteres. Dernæst vil vi gå i dybden med de forskellige typiske adfærdsproblemer hos katte, samt snakke om forebyggelse og om mulige løsninger, når problemerne er opstået. Vi vil diskutere problematikken omkring at holde katte som indekatte, og hvorfor disse ofte i højere grad end udekatte udviser adfærdsproblemer, og vi vil snakke om, hvordan man kan forebygge adfærdsproblemer hos indekatten. Endvidere kommer kurset ind på brugen af klikkertræning, som et ofte meget virkningsfuldt redskab i adfærdsterapien for katte. Der vil blive gennemgået og diskuteret en række autentiske casestories.


Indlæringspsykologi 1
På det første kursus gennemgår vi alle de grundlæggende begreber i indlæringspsykologi. Undervisningen i indlæringspsykologi er fælles for hunde og hestelinjerne, idet begreberne er de samme – vi inkluderer også eksempler med katte og andre arter. Dog sætter vi individuelt fokus på hvilken art, hver elev primært ønsker at arbejde med. Alt bliver illustreret med praktiske eksempler, billeder og videoklip. De emner vi gennemgår på kurser, er som følger:
• Hvad er adfærd?
• Hvad er indlæring?
• Klassisk betingning
o Historie
o Reflekser
o Responser
o Betinget og ubetinget
o Associativ indlæring
• Operant betingning
o Historie
o Forstærkning
o Straf
• Hvordan overfører vi teorien til praksis?
• Teoretiske analyser af træning.
• Signaltyper


Indlæringspsykologi 2
På det næste kursus i indlæringspsykologi går vi dybere i indlæringsteorierne. Med baggrund i- og reference til de begreber og teknikker vi gennemgik på første kursus, går vi videre med følgende emner:
• De to typer af operant indlæring:
o Ren operant betingning
o Operant betingning på ledende signal
• Shaping
• Trinvis tilnærmelse
• Differentieret forstærkning
• Shapingens 10 regler
• Kædning – forlæns og baglæns
• Forstærkningsskemaer (variable og faste forstærkningsmønstre)
• Overtroisk adfærd
• Planlægning af træningsforløb
• At vælge den rigtige strategi
• Analyse af træningsforløb (problemløsning og indlæring af nye øvelser)


Indlæringspsykologi 3 ( + skriftlig opgave)
På det sidste kursus i indlæringspsykologi kæder vi viden fra de første to kurser sammen, og går i dybden med endnu flere praktiske eksempler, som styrker forståelsen af begreberne. Vi slutter ringen, med at kæde de sidste begreber på, som er nødvendige for at forstå, hvordan vi kan påvirke ind- eller aflæring hos vores firbenede venner:
• Avanceret operant indlæring
• Begrænsninger og udfordringer for indlæring
• Stress
• Generalisering
• Diskriminering
• Udslettelse af adfærd
• Spontan tilbagekomst
• Kontrabetinging
• Ændring af motivation
• Indlæring af ønskede adfærdsmønstreAflæring af uønskede adfærdsmønstre
Skriftlig opgave
Som afslutning på faget har vi en skriftlig opgave. Opgavens omfang er 5 computerskrevne sider (Arial str. 11). På det 3. kursus udleveres opgaveformuleringen, som skal følges. Opgavens formål er at gennemarbejde de vigtigste begreber, som er blevet gennemgået på kurserne. Eleven skal vise, at han/hun forstår, hvad vi har gennemgået, ved at sætte begreberne sammen med en række hverdags- og træningssituationer, som kan udvikle sig problematisk.
Opgaven skal afleveres senest 5 uger efter det sidste kursus.


Afsluttende eksamen
For at få et diplom for afsluttet grunduddannelse i dyreadfærd, skal eleven bestå en skriftlig eksamen i indlæringspsykologi samt en mundtlig eksamen i adfærd og problemadfærd.


Praktisk info:

De tre indlæringspsykologikurser skal tages i nævnte rækkefølge. De andre kurser på forløbet kan tages i vilkårlig rækkefølge alt efter, hvornår det aktuelle kursus bliver udbudt.
 
Kalender:

Klik her for at se hvornår heste- og hundeadfærdskurserne bliver udbudt næste gang
(OBS: linket går videre til kalenderen for hestetræningskonsulent og hundeadfærdsinstruktøruddannelserne, da elever på dette forløb vil deltage på kurserne samme med elever fra de andre forløb – kurserne er altså fælles for alle elever, som lærer om disse fag uanset hvilken uddannelse man er tilmeldt. Det betyder også, at det ikke er hele den kalender, som linket går videre til, som er aktuelt for jer, som ønsker at tage grunduddannelsen – I skal blot ikke på datoerne ud for de kurser, som er nævnt på dette forløb).

Klik her for at se hvornår næste kattekursus bliver afholdt.

Dato for eksamen aftales med den enkelte elev.

Kurserne afholdes hos Center for Dyreterapi, Kringelhøjvej 11a el. 12, 9850 Hirtshals

Priser:
Hvert modul koster kr. 1900,- og eksamen koster kr. 1000,- (samlet pris kr. 14.300,-)
Ved samlet forudbetaling gives 10 % rabat.


Kontakt Bettina@dyreterapi.dk for nærmere info.
 
 
Center for Dyreterapi | Kringelhøjvej 12, 9850 Hirtshals - DK | Tlf.: 31 20 35 20 | bettina@dyreterapi.dk