Kurser m.m. / Hundeadfærd og indlæringspsykologi

Hundeadfærd og indlæringspsykologi

Kursusforløb om indlæringspsykologi og hundeadfærd
Varighed: 5 weekendkurser
Underviser: Ayoe Hoff og Bettina Hvidemose

Har du ikke lyst eller mulighed for at tage hele hundeadfærdsinstruktøruddannelsen, men vil du gerne lære noget teoretisk om hundeadfærd, samt om hvordan hunde lærer?
- Så er dette forløbet til dig!
Forløbet henvender sig også til hundetræneren, som er god til praktisk træning, men som savner mere viden om adfærd og teorien bag indlæring. – Eller til den almindelige hundeejer, som er nysgerrig på faget.
 
Kurserne et udpluk af hundeadfærdsinstruktøruddannelsen. Når de 5 kurser er afsluttet udleveret kursusbevis.
 
Samlet pris kr. 8500,-
 
 

Forløbet indeholder følgende:

Adfærdsbiologi og hundeadfærd, 2 weekendkurser + skriftlig opgave
At forstå hvorfor hundene opfører sig som de gør og hvad det betyder, når de opfører sig på en bestemt måde er rigtig vigtigt. Vi kan hverken løse problemer eller lære hundene noget nyt, hvis ikke vi ved lidt om hvad der sker inde bag pelsen.

Adfærdsbiologi og hundeadfærd 1
På dette kursus starter vi ud med alle de grundlæggende begreber, som hurtigt kommer i spil og skaber megen debat og forvirring, når vi snakker om hvad hunde egentlig er. Teorien vil blive understøttet af billeder og videoklip og masser af eksempler.
• Hunden i det zoologiske system
• Udvikling ulv til hund
• Hvad er adfærd?
• Naturlig adfærd
• Normal adfærd
• Unormal adfærd
• Patologisk adfærd
• Uønsket adfærd
• Hundens sociale status
• Aggressivitet
• Angst
• Dominans
• Underlegenhed

Adfærdsbiologi og hundeadfærd 2
På dette kursus når vi dybere ind i hundens sprog, men i høj grad også de adfærdsmæssige faktorer vi skal tage hensyn til, når vi skal have hund i hjemmet eller rådgive andre om dette.
• Prægning og socialisering
• Fra hvalp til hund
• Pacificerende/dæmpende signaler
• Krops- og lydsprog (grundig analyse)
• Lederskab
• Stress

Skriftlig opgave
Faget afsluttes med en skriftlig opgave på 5 sider (computerskrevne, arial str. 11). Opgaveformuleringen udleveres på kursus 2, og opgaven skal indleveres senest 5 uger senere. Indholdet er en gennemgang af de emner vi har behandlet på kurserne, sat i sammenhæng med diverse hverdags- og træningssituationer.
 
Indlæringspsykologi, 3 weekendkurser + 1 opgave
Indlæringspsykologien er essentiel i forståelsen af hvordan vi lærer hundene noget nyt og i høj grad også af hvordan vi løser problemer. Derfor er dette et relativt stort fag, hvor vi virkelig kommer i dybden med teorierne, som danner grundlag for alt det praktiske arbejde.

Indlæringspsykologi 1
På det første kursus gennemgår vi alle de grundlæggende begreber i indlæringspsykologi. Undervisngen i indlæringsspykologi er fælles for hunde og hestelinierne, idet begreberne er de samme. Dog sætter vi individuelt fokus på hvilken art hver elev primært ønsker at arbejde med. Alt bliver illustreret med praktiske eksempler, billeder og videoklip. De emner vi gennemgår på kurser er som følger:
• Hvad er adfærd?
• Hvad er indlæring?
• Klassisk betingning
o Historie
o Reflekser
o Responser
o Betinget og ubetinget
o Associativ indlæring
• Operant betingning
o Historie
o Forstærkning
o Straf
• Hvordan overfører vi teorien til praksis?
• Teoretiske analyser af træning.
• Signaltyper

Indlæringspsykologi 2
På det næste kursus i indlæringspsykologi går vi dybere i indlæringsteorierne. Med baggrund i- og reference til de begreber og teknikker vi gennemgik på første kursus, går vi vidre med følgende emner:
• De to typer af operant indlæring:
o Ren operant betingning
o Operant betingning på ledende signal
• Shaping
• Trinvis tilnærmelse
• Differentieret forstærkning
• Shapingens 10 regler
• Kædning – forlæns og baglæns
• Forstærkningsskemaer (variable og faste forstærkningsmønstre)
• Overtroisk adfærd
• Planlægning af træningsforløb
• At vælge den rigtige strategi
• Analyse af træningsforløb (problemløsning og indlæring af nye øvelser)

Indlæringspsykologi 3
På det sidste kursus i indlæringspsykologi kæder vi viden fra de første to kurser sammen, og går i dybden med endnu flere praktiske eksempler, som styrker forståelsen af begreberne. Vi slutter ringen, med at kæde de sidste begreber på, som er nødvendige for at forstå hvordan vi kan påvirke ind- eller aflæring hos vores firbenede venner:
• Avanceret operant indlæring
• Begrænsninger og udfordringer for indlæring
• Stress
• Generalisering
• Diskriminering
• Udslettelse af adfærd
• Spontan tilbagekomst
• Kontrabetinging
• Ændring af motivation
• Indlæring af ønskede adfærdsmønstreAflæring af uønskede adfærdsmønstre

Skriftlig opgave
Som afslutning på faget har vi en skriftlig opgave. Opgavens omfang er 5 computerskrevne sider (Arial str. 11). På det 3. kursus udleveres opgaveformuleringen, som skal følges. Opgavens formål er at gennemarbejde de vigtigste begreber, som er blevet gennemgået på kurserne. Eleven skal vise at han/hun forstår hvad vi har gennemgået, ved at sætte begreberne sammen med en række hverdags- og træningssituationer, som kan udvikle sig problematisk.
Opgaven skal afleveres senest 5 uger efter det sidste kursus.
Center for Dyreterapi | Kringelhøjvej 12, 9850 Hirtshals - DK | Tlf.: 31 20 35 20 | bettina@dyreterapi.dk