Uddannelser / Hundeadfærdsinstuktør

Hundeadfærdsinstuktør

 
Uddannelsen som hundeadfærdsinstruktør strækker sig over 14 måneder, og giver dig en af de bedste, grundigste og mest videnskabelige uddannelser, der kan fås indenfor dette område i Danmark.

Som uddannet hundeadfærdsinstruktør vil du være i stand til:

-At forstå din egen hunds adfærd bedre

-At træne din egen hund ud fra videnskabelige indlæringspsykologiske principper

-At forstå hvordan ernæring og fysik kan påvirke hundens indlæring, adfærd og generelle trivsel

-At undervise ejere af hvalpe, familiehunde samt videregående hundeejere i træning, adfærd og indlæring, såvel i teori som i praksis

-At tilbyde hjælpt til løsning af træningsproblemer samt basale adfærdsproblemer

Hundeadfærdsinstruktøruddannelsen henvender sig både til den almene hundeejer, der gerne vil vide mere, og måske komme i gang med selv at tilbyde hundetræningshold eller andre relaterede ydelser, som den etablerede hundetræner, der gerne vil dygtiggøre sig yderligere.

Den samlede pris for uddannelsen er kr. 29500, som betales over 2 rater á kr. 10.000 og 1 rate á kr. 9500,- (andre betalingsmuligheder findes - se mere på vores tilmeldingsskema, som kan hentes under menupunktet "Kontakt/tilmelding" øverst på siden).

Det er desuden muligt at lave en afdragsordning ud fra dine ønsker og behov. Kontakt os for nærmere info (info@dyreterapi.dk eller Tlf. 3120 3520).

Hundeadfærdsinstruktøruddannelsen hos os er det rigtige valg for dig, som gerne vil arbejde med hundeadfærd, træning og problemløsning, uanset om det er privat eller professionelt. Niveauet på vores forløb er højt, og du skal være indstillet på, at der er meget, som skal læres. - Men vi starter fra bunden, så alle kan være med og vi slutter med rigtig godt uddannede hundefolk, som er opdateret på de nyeste metoder og forskning inden for feltet.

Uddannelsesforløbet består af følgende weekendkurser og dertilhørende opgaver.

Uddannelsen følgende kurser:

 • Hundeadfærd 1
 • Indlæringspsykologi 1
 • Hundeadfærd 2 + aflevering af adfærdsopgave
 • Indlæringspsykologi 2
 • Praktisk træning 1
 • Anatomi, ernæring og førstehjælp
 • Indlæringpsykologi 3 + aflevering af opgave
 • Praktisk træning 2
 • Praktisk træning 3
 • Racekendskab
 • Praktisk træning 4
 • Praktisk træning 5
 • Pædagogik
 • Praktisk og teoretisk eksamen
Som deltager på uddannelsen skal man således deltage i weekendkurserne her (gennemsnitligt en weekend om måneden), og derimellem skal man arbejde med teoretiske og praktiske lektier derhjemme.

______________________________________________________________________

Fagbeskrivelser for hundeadfærdsinstruktør:

Indlæringspsykologi, 3 weekendkurser + 1 opgave

Indlæringspsykologien er essentiel i forståelsen af hvordan vi lærer hundene noget nyt og i høj grad også af hvordan vi løser problemer. Derfor er dette et relativt stort fag, hvor vi virkelig kommer i dybden med teorierne, som danner grundlag for alt det praktiske arbejde.

Indlæringspsykologi 1
På det første kursus gennemgår vi alle de grundlæggende begreber i indlæringspsykologi. Undervisngen i indlæringsspykologi er fælles for hunde og hestelinjerne, idet begreberne er de samme. Dog sætter vi individuelt fokus på hvilken art hver elev primært ønsker at arbejde med. Alt bliver illustreret med praktiske eksempler, billeder og videoklip. De emner vi gennemgår på kurser er som følger:

 • Hvad er adfærd?
 • Hvad er indlæring?
 • Klassisk betingning
  • Historie
  • Reflekser
  • Responser
  • Betinget og ubetinget
  • Associativ indlæring
 • Operant betingning
  • Historie
  • Forstærkning
  • Straf
 • Hvordan overfører vi teorien til praksis?
 • Teoretiske analyser af træning.
 • Signaltyper

Indlæringspsykologi 2
På det næste kursus i indlæringspsykologi går vi dybere i indlæringsteorierne. Med baggrund i- og reference til de begreber og teknikker vi gennemgik på første kursus, går vi vidre med følgende emner:

 • De to typer af operant indlæring:
  • Ren operant betingning
  • Operant betingning på ledende signal
 • Shaping
 • Trinvis tilnærmelse
 • Differentieret forstærkning
 • Shapingens 10 regler
 • Kædning – forlæns og baglæns
 • Forstærkningsskemaer (variable og faste forstærkningsmønstre)
 • Overtroisk adfærd
 • Planlægning af træningsforløb
 • At vælge den rigtige strategi
 • Analyse af træningsforløb (problemløsning og indlæring af nye øvelser)

Indlæringspsykologi 3
På det sidste kursus i indlæringspsykologi kæder vi viden fra de første to kurser sammen, og går i dybden med endnu flere praktiske eksempler, som styrker forståelsen af begreberne. Vi slutter ringen, med at kæde de sidste begreber på, som er nødvendige for at forstå hvordan vi kan påvirke ind- eller aflæring hos vores firbenede venner:

 • Avanceret operant indlæring
 • Begrænsninger og udfordringer for indlæring
 • Stress
 • Generalisering
 • Diskriminering
 • Udslettelse af adfærd
 • Spontan tilbagekomst
 • Kontrabetinging
 • Ændring af motivation
 • Indlæring af ønskede adfærdsmønstreAflæring af uønskede adfærdsmønstre

Skriftlig opgave
Som afslutning på faget har vi en skriftlig opgave. Opgavens omfang er 5 computerskrevne sider (Arial str. 11). På det 3. kursus udleveres opgaveformuleringen, som skal følges. Opgavens formål er at gennemarbejde de vigtigste begreber, som er blevet gennemgået på kurserne. Eleven skal vise at han/hun forstår hvad vi har gennemgået, ved at sætte begreberne sammen med en række hverdags- og træningssituationer, som kan udvikle sig problematisk.
Opgaven skal afleveres senest 5 uger efter det sidste kursus i indlæringspsykologi.

 

Adfærdsbiologi og hundeadfærd, 2 weekendkurser + skriftlig opgave

At forstå hvorfor hundene opfører sig som de gør og hvad det betyder, når de opfører sig på en bestemt måde er rigtig vigtigt. Vi kan hverken løse problemer eller lære hundene noget nyt, hvis ikke vi ved lidt om hvad der sker inde bag pelsen.

Adfærdsbiologi og hundeadfærd 1
På dette kursus starter vi ud med alle de grundlæggende begreber, som hurtigt kommer i spil og skaber megen debat og forvirring, når vi snakker om hvad hunde egentlig er. Teorien vil blive understøttet af billeder og videoklip og masser af eksempler.

 • Hunden i det zoologiske system
 • Udvikling ulv til hund
 • Hvad er adfærd?
 • Naturlig adfærd
 • Normal adfærd
 • Unormal adfærd
 • Patologisk adfærd
 • Uønsket adfærd
 • Hundens sociale status
 • Aggressivitet
 • Angst
 • Dominans
 • Underlegenhed

Adfærdsbiologi og hundeadfærd 2
På dette kursus når vi dybere ind i hundens sprog, men i høj grad også de adfærdsmæssige faktorer vi skal tage hensyn til, når vi skal have hund i hjemmet eller rådgive andre om dette.

 • Prægning og socialisering
 • Fra hvalp til hund
 • Pacificerende/dæmpende signaler
 • Krops- og lydsprog (grundig analyse
 • )Lederskab
 • Stress

Skriftlig opgave
Faget afsluttes med en skriftlig opgave på 5 sider (computerskrevne, arial str. 11). Opgaveformuleringen udleveres på kursus 2, og opgaven skal indleveres senest 5 uger senere. Indholdet er en gennemgang af de emner vi har behandlet på kurserne, sat i sammenhæng med diverse hverdags- og træningssituationer.

 

Pædagogik, 1 weekendkursus

En stor del af det at arbejde med hunde, er også at forstå og kommunikere med deres ejere. På dette kursus gennemgår vi hvordan vi som instruktører formidler vores viden så den almindelige hundeejer kan forstå og bruge det til noget. Ud over dette skal vi instruere hinanden i forskellige øvelser, og finde ud af hvad der virker bedst for den enkelte. Kursisterne bliver stillet overfor en række almindelige spørgsmål og problemstillinger, som vi ofte møder i praksis. Vi prøver forskellige løsningsmodeller og svarmåder af, og snakker i tillæg om mødet med forskellige typer af hundeejere.

 

Hundetræning – Praksis, 5 weekendkurser

Formålet med de praktiske hundetræningskurser er at give eleverne en grundig forståelse for hvordan vi bruger indlæringspsykologien i praksis. På de 5 første kurser bliver eleverne guidet igennem en række øvelser, som de skal lære deres egne hunde. Eleverne medbringer hundene til disse kurser, hvis de har mulighed for det. Fundamentet for at kunne lære kommende hundeejere hvordan de skal træne deres hunde på basis og familiehundeniveau, er at eleverne selv har lært deres hunde øvelser på dette niveau, samt niveauet højere. I tillæg skal eleven have mødt en række forskellige problemstillinger associeret med de forskellige øvelser og ikke mindst skal de gennemgå forskellige varianter af trænings- og adfærdsproblemer,
Efter endt uddannelse, vil eleven blive i stand til at undervise hold af hundeejere, samt give individuelle træningstimer, til dem der har brug for lidt mere. Ud over selve træningen, kræver dette også, at eleven kan løse basale adfærds- og træningsproblemer. For at kunne gå mere i dybden på dette område, kræver det, at eleven videreuddanner sig som adfærdsbehandler. Den mere basale problemløsning bliver gennemgået på de praktiske kurser.
Noget af det vigtigste, når vi skal videreformidle viden til hundeejere, er at pædagogikken er i orden. Ud over det enkeltstående kursus i pædagogik, vil der under de praktiske kurser være små sessioner, hvor eleverne instruerer hinanden i de aktuelle øvelser.
På alle praktiske kurser vil relevant teori blive inkluderet.

1. Praktiske weekend

• Kontakt
• Indkald (incl. pendul)
• Stillingsskift
• Bagpartskontrol
• Plads
• Lineføring/Fri ved fod
• Bliv
• Targeting

2. Praktiske weekend

Nye øvelser:
• Tricks
o Rulle
o Zig-Zag
o High Five
o Bakke
• Spring (incl. frem + tilbage)
• Apport
• Håndtering
• Miljøtræning så som:
o Hilse på fremmed person
o Vente mens andre hunde, biler, cykler, mennesker osv. Passerer
• Strategisk levering af forstærkning

3. Praktiske weekend

Nye øvelser:
• Feltsøg
• Fremsending
• Dirigering
• Trick (selvvalgt)
• Ja/Nej
• Fjernafdækning
• I tillæg gennemgår vi forskellige problemløsnings- og aktiveringsøvelser og taler om fornuftig stimulering af hunden.

4. Praktiske weekend

Nye øvelser:
• Færtdiskriminering
• Indkald med stop
• Foruden øvelserne, snakker vi på dette kursus om hvilke gode råd vi kan give hundeejerne i forhold til almindelige adfærdsproblemer. Husk at, vi på dette niveau kun kan give gode råd til basale problemer. Mere komplicerede problemstillinger skal henvises til en adfærdsterapeut.
o Alene hjemme problemer
o Angst og generel nervøsitet
o Aggression
o Hyperaktivitet
o Renlighed
o Hoppe op
o Trække
o På træningspladsen:
• Stress
• Fri leg

Desuden får eleverne på dette kursus en introduktion til agility og hvordan dette kan bruges i forhold til miljøtræning.

5. Praktiske weekend

På dette kursus tilføjer vi ikke yderligere øvelser, men øger igen sværhedsgraden med hensyn til koncentration, forstyrrelser, afstand og tid. Dette med henblik på den praktiske eksamen. Ud over dette har vi inviteret en række hundeejere, der skal undervises i de øvelser i har lært. Ejerne er på forskellige niveauer, så I får testet alle jeres teoretiske ogpraktiske færdigheder i forhold til kunderne.

OBS. Under de praktiske weekender arbejder vi med de forskellige træningsmetoder, som vi har gennemgået teoretisk under "Indlæringspsykologi". Vi arbejder udelukkende med moderne metoder og hensigten er til en hver tid at træne så stressfrit som muligt, og altid med med hundens velfærd og motivation i fokus. Vi gennemgår forskellige træningsmetoder og tilpasser metoderne ud fra den enkelte hunds behov - eksempelvis skal alle lære om klikkertræning, men det er ikke et krav, at man bruger det til sig egen hund, hvis en anden tilgang til positiv læring fungerer bedre for den. 

 

Racekendskab - 1 weekendkursus

For at blive en kompetent instruktør og adfærdsbehandler, er det - ud over at have et godt kendskab til hunden som art - også vigtigt at vide noget om de forskellige racer og typer af hunde. På dette kursus gennemgår vi de forskellige racetyper med fokus på deres historie - altså hvad de oprindeligt er blevet avlet til, og hvad det har af betydning for deres typiske karaktertræk.

Anatomi, førstehjælp og ernæring - 1 weekendkursus

På dette kursus gennemgår vores dyrlæge førstehjælp til hunde, som er relevant i forhold til professionel omgang med hundende. En hundemassør eller fysioterapeut varetager den del af kurset, som omhandler anatomi. Her får eleven en overordnet gennemgang af hvordan hundens skelet og muskulatur er sat sammen, og hvad der er relevant at kunne mærke og observere på hunden i den sammenhæng. Desuden får eleverne en introduktion til hundemassage. Timerne om ernæring undervises af en veterinær ernæringsterapeut, som gennemgår hvad der er væsenligt at vide i denne sammenhæng.
Alle emner på dette kursus gennemgås meget overordnet. Eleverner skal ikke kunne arbejde direkte med disse emner, men blot have en overordnet forståelse for den relevante baggdrundsviden.

_____________________________________

Praktisk info om forløbet:

Uddannelsen er sammensat så du deltager i et kursus her ca. en gang om måneden. Imellem kurserne skal der laves praktiske og teoretiske opgaver derhjemme.

Uddannelsen er ikke SU-berettiget, de fleste betaler selv, men nogle har også mulighed for at få hjælp gennem jobcenter - eksempelvis hvis man er berettiget til revalidering, specielle ungdomsordninger eller har været ledig gennem en længere periode.

Vi har ingen formelle adgangskrav. Interesse for faget og selvdisciplin er blandt de vigtigste krav. Ellers er optagelse baseret på en samtale, hvor vi vurderer, om faget er noget for dig.

Ved uddannelses afslutning er der tre eksaminer, og alle tre skal bestås. 

Når eksaminerne er bestået udleveres diplom og eksamensbevis.

______________________________________________________________________

Undervisere på uddannelsen:

Bettina Hvidemose underviser i indlæringspsykologi og racekendskab.

Bettina er uddannet Dyreadfærdsterapeut, Havpattedyrstræner, Heste- og Hundeejerinstruktør, Bach Dyreterapeut, Kranio Sakral Terapeut og har blandt andet taget kurser i Intelligent Touch, Fysioterapi, Massage, osteopati og akupunktur.

Til dagligt driver Bettina firmaet Center for Dyreterapi, hvor hun primært arbejder heste og hunde - både i forhold til fysiske problemer og adfærdsproblemer. Desuden holder hun løbende kurser og foredrag i hele landet, og står for træningen af sælerne på Nordsøen Oceanarium.

Ydermere er Bettina kendt som forfatter til bøgerne "Indlæringspsykologi for hest og rytter" og "Hundeforståelse i teori og praksis" samt "Bachs Blomsterremedier til heste, hund og kat".

Ayoe Hoff
Underviser i hundeadfærd og praktisk hundetræning. Ayoe er eksamineret adfærdskonsulent for hunde og katte, certificeret professionel hundetræner og certificeret professionel kattetræner fra Center for Dyreterapi. Ayoe  har desuden fulgt kurserne Intermediate Feline Psychology. Advanced Feline Psychology og Dog Training Class Instruction Part 1 ved Animal Care College i England.
 
Ayoe driver til dagligt firmaet Ain’t MisBehaving Adfærdsklinik (www.misbehaving.dk) med underafdelingen DogBehaving Hundetræning og Adfærdsterapi (www.dogbehaving.dk) i København. Hun tilbyder adfærdskonsultationer og enetimer for hunde og katte, samt hvalpe og familiehundetræning. Ayoes specielle interesse er at udvikle brugen af klikkertræning i adfærdsterapien for katte.
 
Ayoe er Maxi Zoos katteadfærdsekspert, og besvarer brevkassen om adfærdsrelaterede spørgsmål i Gipote.dk og Kattepote.dk.
Billede på vej!

Allan Venzel


Allan er veterinær ernæringsterapeut og underviser i ernæring.

Jon Kold

Dyrlæge og underviser i førstehjælp.

___________________________
 

Litteraturliste

På forløbet arbejder vi ud fra følgende litteratur:

*Barry Eaton, Dominans og Lederskab – fakta eller overtro.
Roger Abrantes, Hundesprog
*Ole Husen, Ib Geert Petersen & Ralph Sonne-Hansen, Grundbog i Genetik, Evolution og Etologi
*Freddy Worm Christiansen, Hunde og ulves adfærd
Jean Donaldson, The Culture Clash (fås også på norsk)
Turid Rugaas, På talefod med hunden
Paul Chance, Learning and Behavior
* Maiken Lysholm Sten, Træn din hund
Cecilie Køste og Morten Egtved, Lydighetstrening i teori og praksis
* Karen Pryor, Don’t Shoot the Dog! (Findes i norsk oversættelse: Ikke skyt hunden!)
 
Det anbefales at købe alle bøger, men det påkræves at studerende ejer bøgerne markeret med *. Resten kan lånes på biblioteket.
OBS. vores litteraturliste bliver løbende opdateret, og eleverne får tilsendt en aktuel liste lige inden opstart på studiet.
 
 

 

Center for Dyreterapi | Kringelhøjvej 12, 9850 Hirtshals - DK | Tlf.: 31 20 35 20 | bettina@dyreterapi.dk