MASTERCLASS' MODULER BESTÅR AF FØLGENDE TEMAERMasterClass Modul 1, 1. – 2. februar 2024

Tema - Ben: På dette modul kigger vi nærmere på hestens ben. Vi forholder os til de små detaljer og bevægelsesmuligheder for hvert enkelt led. Desuden går vi i dybden med blødvævsrelationer, som påvirker den axiale del af hesten krop, samt bevægemønsteret som helhed, såvel direkte som indirekte. Første dag vil primært gå med anatomi i teori og praksis. Anden dag vil gå med analyse, sammenhænge, kig på røntgenbilleder, gennemgang af typiske ortopædiske diagnoser i benene og stillingtagen til disse. Desuden introduceres målrettede mobiliserings- og blødvævsteknikker til disse strukturer.

Lektier: 10 cases og arbejde med udenadslære i relation til benenes strukturer.

ÅBENT FOR TILMELDINGER SOM ENKELTSTÅENDE MODUL


MasterClasss Modul 2, 6. - 7. maj 2024

Tema - Neurologi og columna: På dette modul har vi nervesystemet i fokus. Vi går dybere i hvordan nervesystemet virker, såvel omkring kranie som gennem resten af CNS og ud i organer og muskler vis PNS. Hvordan kan vi bruge denne viden? Hvornår mistænker vi neurologiske udfordringer? Hvad betyder begreber som ”Wobbler” eksempelvis og hvilke muligheder kan ”Nerveskade” dækker over? Vi kigger nærmere på detaljer i nervesystemet, dermatomer og arbejder os mere detaljeret gennem columas anatomi og muligheder for mobilisering og frigørelse af columnas bevægelse samt kigger på røntgenbilleder og ortopædiske diagnoser i relation til columna.

Lektier: 10 cases og arbejde med udenadslære i nerverelationer og nerveforsyning.

ÅBENT FOR TILMELDINGER SOM ENKELTSTÅENDE MODUL


MasterClass Modul 3, 20. - 21. juni 2024

Tema - Det dybe blødvæv: På uddannelsen som fysiurgisk hesteterapeut har I kun snuset til hestens muskler. På dette modul kommer vi til at gå langt, langt dybere. Dels vil vi mere end fordoble det antal muskler, som I skal have forståelse for og dels vil vi uddybe mængden af 3dimentionelle relationer. Vi vil også sætte dem i relation til eksisterende viden samt gå dybere i fascies facinerende verden. Hvordan når vi det dybe væv? Kan nøglen være, at afspænde det dybe væv før det overfladiske? Og hvordan påvirker det knoglerne? Desuden kigger vi på diagnoser, som kan påvirke blødvævet samt på muligheder for- og eksempler på målinger af muskelaktivitet i diverse relationer.

Lektier: 10 cases og arbejde med udenadslære i relation til dybe muskler.

ÅBENT FOR TILMELDINGER SOM ENKELTSTÅENDE MODUL


MasterClass Modul 4, 22. – 23. august 2024

Tema Kranie, organer og lymfer: Hvordan virker de forskellige organer i hestens krop, og hvilke sammenhænge har vi mellem organerne, lymfesystemet og bevægeapparatet – såvel funktionsmæssigt som blødvævsrelateret. Fokus i denne sammenhæng er på både analyse, øget mulighed for tidlig dyrlægehenvisning hvor dette er relevant, viden om hestens balance samt organrelateret afspænding. I relation til kraniet kigger vi nærmere på kæbeleddet og dets mange, interessante relationer. Vi går dybere i såvel kæbeleddets som restens af kraniets anatomi og hvordan de forskellige led og mindre strukturer kan influere mekanisk, hormonelt og energimæssigt. Hertil kommer udvidede kranieteknikker fra både kranio sakral som osteopatisk filosofi. Vi kigger på eksempler på cases hvor diagnoser relateret til kranie eller organer spiller ind, og vi skaber overblik over faktorer, som vi skal være opmærksomme på omkring i denne relation.

Lektier: 10 cases og arbejde med udenadslære i relation til organer, funktioner og udvidet kranieanatomi.

ÅBENT FOR TILMELDINGER SOM ENKELTSTÅENDE MODUL


MasterClass Modul 5, 21. – 22. oktober 2024

Tema - Kinetik og mere om den kinesiske tilgang: Vi arbejder med teknikker og teori, som er inspireret af din kinetiske tilgang som kombinerer akupressur og fascielære. Vi kobler dette op på meridianlære og dybere viden fra den kinesiske filosofi. Alt dette relateres til såvel skelet (herunder også mere om kraniet), som muskler, supplerende blødvæv og organer. Således er dette kursus i høj grad praktisk og har fokus på udvidede kompetencer indenfor palpation, test og terapi relateret til alt hvad vi tidligere har gennemgået på forløbet.

Lektier: 10 cases og arbejde med udenadslære samt praktisk repetition.

ÅBENT FOR TILMELDINGER SOM ENKELTSTÅENDE MODUL


MasterClass Modul 6, Dato følger

Tema - Mere om ernæring, næringsstoffers indvirkning på det muskuloskeletale system, udvidede case stories, videnskabsteori, kritisk analyse, samt kritisk refleksion og skriveteknik: Under dette modul går vi langt dybere i ernæringslæren og biokemien med fokus på hvordan enkelte næringsstoffer påvirker kroppen som helhed og igen specielt med fokus på det muskuloskeletale system, som til en hver tid er vores hovedfokus. I relation til dette kigger vi på cases, hvor blodprøver og ændring i ernæring (i samråd med dyrlæge) har været af afgørende karakter for succes med afbalanceringen af den enkelte hest. I tillæg kigger vi på videnskabelig analyse, tolkning af videnskabelige resultater, teknikker til kritisk analyse og refleksion – såvel i relation til forskningsrapporter som til brug for den enkelte case. Modulets sidste timer går med introduktion til arbejde med indsamling af data, opbygning af et videnskabeligt projekt, samt statistik til brug ved populationsanalyser. Alt sammen med fokus på at alle værktøjer skal være på plads til opstart på arbejdet med afgangsprojekter.


Herefter følger 5 måneders intensiv skriveperiode, hvor der arbejdes med afgangsprojektet. Der vil blive tilbudt online supervision undervejs i perioden. Projektet skal afleveres efter 5 måneder og eksamination planlægges til november 2021 I denne periode aftaler vi også en praktisk øvedag.

KUN FOR DELTAGERE PÅ DEN FULDE UDDANNELSE


Afgangsprojekt

Afgangsprojektet består af en 30 siders kombination af dybdegående litteraturstudie med fokus på et eller flere af de emner, som vi har kigget på gennem forløbet. Dette skal kombineres med undersøgelse af et bestemt selvvalgt emne, som skal godkendes af underviser og naturligvis relatere direkte til uddannelses fag. Her kræves det, at man gennem såvel faglig viden som videnskabelig metodik kan undersøge statiske forekomster og relationer, som kan være relevante i forhold til vores fag. Projektets niveau vil tilsvarer videnskabeligt level 6, (som BSc projekter).

KUN FOR DELTAGERE PÅ DEN FULDE UDDANNELSE


Eksamen

Afsluttende eksamen består af forsvar af afgangsprojektet samt gennemgang af en case. Projekt og eksamen evalueres af lærer og samt en censor, som er dyrlæge. Der gives to karakterer, en for projekt kombineret med forsvar og en for casearbejdet. I alle dele af eksamen forventes det at eleven har fuldt overblik over hele pensum, og der vil blive stillet spørgsmål på tværs af alle emner. For at bestå er det generelle kriterie på dette niveau, at karakteren 02 afspejler at 70 % af bedømmelseskriterierne er opfyldte. 1x potentiel reeksamination indenfor hver del foregår uden beregning.

KUN FOR DELTAGERE PÅ DEN FULDE UDDANNELSE