MASTERCLASS' MODULER BESTÅR AF FØLGENDE TEMAERMasterClass Modul 1

Tema - Det dybe blødvæv: På uddannelsen som fysiurgisk hundeterapeut har vi gennemgået mange af hundens muskler, men der er mange flere. På dette modul kommer vi til at gå langt, langt dybere. Dels vil vi udvide det antal muskler, som I skal have forståelse for og dels vil vi uddybe mængden af 3dimentionelle relationer. Vi vil også sætte dem i relation til eksisterende viden samt gå dybere i fascies facinerende verden. Hvordan når vi det dybe væv? Kan nøglen være, at afspænde det dybe væv før det overfladiske? Og hvordan påvirker det knoglerne? Desuden kigger vi på diagnoser, som kan påvirke blødvævet samt på muligheder for- og eksempler på målinger af muskelaktivitet i diverse relationer. I relation til dette, vil vi arbejde med blødvævsteknikkerne ”BLT – Balancing Ligamentous Tension” og ”FIT – Functionel Indirect Technique” fra kataloget af osteopatiske teknikker.

ÅBENT FOR TILMELDINGER SOM ENKELTSTÅENDE MODUL


MasterClasss Modul 2

Tema - Neurologi og columna: På dette modul har vi nervesystemet i fokus. Vi går dybere i hvordan nervesystemet virker, såvel omkring kranie som gennem resten af CNS og ud i organer og muskler vis PNS. Hvordan kan vi bruge denne viden? Hvornår mistænker vi neurologiske udfordringer? Vi kigger nærmere på detaljer i nervesystemet, dermatomer og arbejder os mere detaljeret gennem columas anatomi og muligheder for mobilisering og frigørelse af columnas bevægelse samt kigger på røntgenbilleder og ortopædiske diagnoser i relation til columna.

ÅBENT FOR TILMELDINGER SOM ENKELTSTÅENDE MODUL


MasterClass Modul 3

Tema – Blødvævsmobilisering: På dette modul kigger vi på fasciarelationer på kryds og tværs af kroppen, hvordan fascia et sted kan medføre andre udfordringer på helt andre lokationer. Vi ser på fasciaopdeling i segmenter og sekvenser og har fokus på hvordan stram fascia i bestemt områder kan påvirke bevægelsen i flere dimensioner. Vi har fokus på analyse, sammenhænge og afspænding via blødvævsteknikker. Desuden ser vi på områder i muskulaturen, som påvirker bevægeligheden i specifikke led.

ÅBENT FOR TILMELDINGER SOM ENKELTSTÅENDE MODUL


MasterClass Modul 4

Tema Kranie, organer, lymfer samt mere om osteopatisk teknik og filisofi: Hvordan virker de forskellige organer i hundens krop, og hvilke sammenhænge har vi mellem organerne, lymfesystemet og bevægeapparatet – såvel funktionsmæssigt som blødvævsrelateret. Fokus i denne sammenhæng er på både analyse, øget mulighed for tidlig dyrlægehenvisning hvor dette er relevant, viden om hundens balance samt organrelateret afspænding. I relation til kraniet kigger vi nærmere på kæbeleddet og dets mange, interessante relationer. Vi går dybere i såvel kæbeleddets som restens af kraniets anatomi og hvordan de forskellige led og mindre strukturer kan influere mekanisk, hormonelt og energimæssigt. Hertil kommer udvidede kranieteknikker fra både kranio sakral som osteopatisk filosofi. Vi kigger på eksempler på cases hvor diagnoser relateret til kranie eller organer spiller ind, og vi skaber overblik over faktorer, som vi skal være opmærksomme på omkring i denne relation. Desuden har vi et øget fokus på den osteopatiske tilgang til kroppen – herunder helhedsanalyse og prioritering.

ÅBENT FOR TILMELDINGER SOM ENKELTSTÅENDE MODUL


MasterClass Modul 5

Tema - Ernæring, næringsstoffers indvirkning på det muskuloskeletale system, case stories, foderanalyse mm.: Vi dykker dybere ned i ernæringens betydning for hele hunden med fokus på hundens bevægeapparat. Hvilke specifikke næringsstoffer kan bidrage til at hjælpe og støtte det arbejde, vi laver som Fysiurgiske Hundeterapeuter -hvorfor og i hvilke råvarer eller kosttilskud finder vi dem? Vi kigger også på forskellige fodertyper og lærer mere om at analysere indholdet i en fodersæk, samt spotte fordele og ulemper i relation til ovenstående. Dette modul ruster dig til at spotte eventuelle udfordringer, hvor ernæring kan have en kæmpe betydning. Modulet giver dig ikke en uddannelse som foderkonsulent eller ernæringsterapeut, men giver dig relevant og grundig baggrundsviden, der gør dig rustet til at bruge ernæring som supplement og vide hvornår det kan være relevant at henvise til en ernæringsterapeut eller lign.

ÅBENT FOR TILMELDINGER SOM ENKELTSTÅENDE MODUL


MasterClass Modul 6

Tema – Kinetik og videnskabsteori: Vi arbejder med teknikker og teori, i relation til kinetiske afspændingsteknikker. Vi kobler dette op på meridianlære og perspektiverer til den kinesiste filosofi. Alt dette relateres til såvel skelet (herunder også mere om kraniet), som muskler, supplerende blødvæv og organer. Således er dette kursus i høj grad praktisk og har fokus på udvidede kompetencer indenfor palpation, test og terapi relateret til alt hvad vi tidligere har gennemgået på forløbet. På modulets anden dag har vi fokus på videnskabsteori, kritisk analyse, samt kritisk refleksion og skriveteknik: Under dette modul går vi langt dybere i ernæringslæren og biokemien med fokus på hvordan enkelte næringsstoffer påvirker kroppen som helhed og igen specielt med fokus på det muskuloskeletale system, som til en hver tid er vores hovedfokus. I tillæg kigger vi på videnskabelig analyse, tolkning af videnskabelige resultater, teknikker til kritisk analyse og refleksion – såvel i relation til forskningsrapporter som til brug for den enkelte case. Modulets sidste timer går med introduktion til arbejde med indsamling af data, opbygning af et videnskabeligt projekt, samt statistik til brug ved populationsanalyser. Alt sammen med fokus på at alle værktøjer skal være på plads til opstart på arbejdet med afgangsprojekter.


​Herefter følger 5 måneders intensiv skriveperiode, hvor der arbejdes med afgangsprojektet. Der vil blive tilbudt online supervision undervejs i perioden. Projektet skal afleveres efter 5 måneder og eksamen følger herefter. KUN FOR DELTAGERE PÅ DEN FULDE UDDANNELSE
Afgangsprojekt

Afgangsprojektet består af en 30 siders kombination af dybdegående litteraturstudie med fokus på et eller flere af de emner, som vi har kigget på gennem forløbet. Dette skal kombineres med undersøgelse af et bestemt selvvalgt emne, som skal godkendes af underviser og naturligvis relatere direkte til uddannelses fag. Her kræves det, at man gennem såvel faglig viden som videnskabelig metodik kan undersøge statiske forekomster og relationer, som kan være relevante i forhold til vores fag. Projektets niveau vil tilsvare videnskabeligt level 6, (som BSc projekter).

MODUL 6 ER KUN FOR DELTAGERE PÅ DEN FULDE UDDANNELSE
Eksamen

Afsluttende eksamen består af forsvar af afgangsprojektet samt gennemgang af en case. Projekt og eksamen evalueres af lærer og samt en censor, som er dyrlæge. Der gives to karakterer, en for projekt kombineret med forsvar og en for casearbejdet. I alle dele af eksamen forventes det at eleven har fuldt overblik over hele pensum, og der vil blive stillet spørgsmål på tværs af alle emner. For at bestå er det generelle kriterie på dette niveau, at karakteren 02 afspejler at 70 % af bedømmelseskriterierne er opfyldte. 1x potentiel reeksamination indenfor hver del foregår uden beregning.

EKSAMEN ER KUN FOR DELTAGERE PÅ DEN FULDE UDDANNELSE